Uppdaterad prislista fr.o.m. 1/10 2022

Från och med 1 oktober 2022 är prislistan för behandlingar uppdaterad. Behandlingar bokade innan 1/10 går enligt tidigare pris.

Senaste inlägg