Prisjustering och ny hemsida

  • Prisjustering 2017, avser Infrabastu och Multikort
  • Ny hemsida

Justering av pris på Infrabastu och Multikort:
Höjningen är ännu inte fastställd, men påverkar såväl engångsanvändning, 10-kort och Multikort

Hemsidan:
Under 2017 kommer jag börja arbetet med min nya hemsida. Den gamla sidan kommer då inte att uppdateras under tiden som arbetet pågår med den nya. Jag hänvisar istället till min Facebook-sida där du redan nu hittar den info du behöver.
Mer info kommer!

 

Senaste inlägg